KONTAKT - Poznań, Plac Bernardyński 1A/1

KURSY GRUPOWE

PRECYZYJNY DOBÓR DO GRUPY

Aby nauka w grupie miała sens, słuchacze muszą być na tym samym poziomie zaawansowania. W grupie o zbyt niskim poziomie zmarnujemy czas i nie zrobimy oczekiwanych postępów. Z kolei w grupie o zbyt wysokim poziomie zaawansowania możemy zniechęcić się do nauki i stracić wiarę we własne możliwości.

Sam test pisemny nie wystarczy, by precyzyjnie dobrać poziom grupy. W komunikacji najważniejsze jest bowiem mówienie i rozumienie, a tego test pisemny nie sprawdzi. Dlatego też każdy wypełniony na naszej stronie test, uzupełniamy krótką rozmową z lektorem. Aby grupa językowa dobrana była odpowiednio pod kątem umiejętności mówienia, wszyscy kursanci muszą przy zapisie przejść przez ustną rozmowę kwalifikującą. Warto poświęcić 15 min, aby później nie marnować czasu przez cały semestr, trafiając do grupy na źle dobranym poziomie. Kwalifikacja do grupy (test + rozmowa) jest bezpłatna i nie zobowiązuje do zapisu.

Duży wybór oferowanych poziomów umożliwia precyzyjnie dopasowanie grupy do umiejętności słuchacza. Dlatego też, osoby, które kiedyś uczyły się języka i wracają do nauki nawet po długiej przerwie, nie powinny zapisywać się na kurs dla początkujących i rozpoczynać nauki od zupełnych podstaw. Lepiej rozpocząć poziom A1.2 po 30 godzinach nauki lub A1.3 po 60 godzinach nauki. Bezpłatny test i rozmowa pomogą dobrać odpowiedni kurs.

DODATKOWE ZAJĘCIA JĘZYKOWE 

Słuchacze, którzy opłacą kurs z góry (nie w ratach) otrzymują pakiet bezpłatnych zajęć dodatkowych zarówno z języka hiszpańskiego jak i z innych dostępnych języków. Zajęcia te prowadzone są przez lektorów zagranicznych z Hiszpanii i innych państw, najczęściej nie mówiących po polsku. Są to indywidualne lub grupowe konwersacje, warsztaty i prezentacje poświęcone językowi i kulturze.

Wymagana jest rezerwacja udziału on-line. Grafiki poszczególnych tygodni różnią się między sobą, tak aby wszyscy słuchacze mogli znaleźć dla siebie dogodne terminy. Zajęcia odbywają się zarówno rano, jak i popołudniami i wieczorami. Szczegółowy grafik tygodniowy zamieszczony zostaje pod koniec tygodnia poprzedzającego. Zajęcia dodatkowe planowane są z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły. Ich intensywność i dostępność języków, terminów i form może być różna w poszczególnych tygodniach.

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW DELE

Kursy egzaminacyjne skierowane są do osób, które planują zdobyć międzynarodowy certyfikat językowy DELE. Na kursach grupowych przygotowujemy do najpopularniejszych poziomów tego egzaminu: DELE B1, DELE B2 i DELE C1. Przygotowanie do innych poziomów DELE oraz do egzaminu DELE Escolar odbywa się w trybie indywidualnym. Zajęcia w grupach egzaminacyjnych prowadzi doświadczony native speaker, egzaminator DELE. Program zajęć oparty jest o zagadnienia wymagane na egzaminie. Lektorzy wprowadzają poszczególne rodzaje zadań egzaminacyjnych, rozwiązują je wspólnie ze słuchaczami i omawiają popełnione w nich błędy. Dzięki temu słuchacze zapoznają się z  formą egzaminu, kryteriami oceny, a także technikami zdawania. Pod koniec kursu, na zajęciach przeprowadzony jest próbny egzamin, na podstawie którego oceniane są szanse słuchacza na kursu na pozytywny wynik. Sesje egzaminacyjne DELE odbywają się na terenie szkoły w listopadzie i w maju.

PRZYGOTOWANIE DO MATURY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Maturalne kursy skierowane są do młodzieży, która chce skutecznie przygotować się do podstawowej lub rozszerzonej wersji egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego. Pod okiem doświadczonych i wymagających lektorów, kursanci powtarzają i rozszerzają poznany materiał, poznają strukturę egzaminu i ćwiczą sytuacje i pytania egzaminacyjne. Program kursu obejmuje przygotowanie do części pisemnej i ustnej, próbny egzamin oraz dodatkowe konwersacje z native speakerem z Hiszpanii.

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs