Kontakt Español - Poznań, Plac Bernardyński 1A/7

TEST POLSKI

W każdym zdaniu zaznacz tylko 1 poprawną odpowiedź.

Nie bój się nie wiedzieć, to my jesteśmy od tego by uzupełnić wszystkie Twoje braki.

Nie korzystaj ze słownika, ani innych pomocy.

Jeśli nie masz pojęcia, jaka jest odpowiedź - nie „strzelaj".

Pozostawienie danych jest niezbędne do kontaktu przedstawiciela szkoły, w celu umówienia bezpłatnej rozmowy poziomującej z lektorem i przedstawienia dostosowanych do Twoich umiejętności kursów.

Administratorem danych osobowych jest Edusystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować poprzez adres email: dane@cjo.pl

Dane są przetwarzane w związku z realizacją i promocją usług. W tym celu mogą zostać przekazane podwykonawcom realizującym usługi oraz zadania administracyjne.
Dane są podawane dobrowolnie i będą wykorzystywane przez czas realizacji usług oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, zgodnie z RODO.

1
_____ masz lat? Mam 25 lat.
2
______ mieszkasz? Mieszkam na ulicy Wolności.
3
Jechać ______.
4
Pić ________.
5
_______ jest Twoja żona?
6
______ dzień jest dzisiaj?
7
Gdzie idziesz?
8
Gdzie studiujesz?
9
Gdzie pracujesz?
10
Wczoraj ___________ komputer.
11
Jutro _________ pranie.
12
Dzisiaj ________ miły dzień.
13
Zaznacz dzień tygodnia:
14
Zaznacz miesiąc:
15
Zaznacz porę roku:
16
Jaki _________ lubisz? Czerwony.
17
_______ pracuje Twoja żona? W szkole.
18
_________ jesteś? Jestem z Anglii.
19
_________ masz na imię?
20
Konkurs organizowany jest pod ________ Prezydenta Miasta.

DANE OSOBOWE:

Jaki tryb zajęć Cię interesuje?: (możesz wybrać więcej niż 1 odpowiedź)
Jaki rodzaj zajęć Cię interesuje: (możesz wybrać więcej niż 1 odpowiedź):
W jakie dni możesz brać udział w kursie: (zaznacz wszystkie możliwe opcje)
W jakich godzinach możesz brać udział w kursie: (zaznacz wszystkie możliwe opcje)
Skąd dowiedziałaś/eś się o kursach w KONTAKCIE? :)

Pozostawienie danych jest niezbędne do kontaktu przedstawiciela szkoły, w celu umówienia bezpłatnej rozmowy poziomującej z lektorem i przedstawienia dostosowanych do Twoich umiejętności kursów.
Administratorem danych osobowych jest Edusystem sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować poprzez adres email: dane@cjo.pl
Dane są przetwarzane w związku z realizacją i promocją usług. W tym celu mogą zostać przekazane podwykonawcom realizującym usługi oraz zadania administracyjne.
Dane są podawane dobrowolnie i będą wykorzystywane przez czas realizacji usług oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Każdemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, zgodnie z RODO.
Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

uczymy od 2000 roku
małe grupy
dopasowany poziom
bezpłatny test i rozmowa
centrum egzaminacyjne
26 własnych sal
centrum Poznania
rowerem na kurs